توصیه هایی برای استفاده از کولر آبی

توصیه هایی برای استفاده از کولر آبی

توصیه هایی برای استفاده از کولر آبی     سازمان ملی استاندارد ایران امروز به مصرف کنندگان توصیه کرد هنگام تهیه و نصب کولرهای آبی به ضرورت استفاده از کلید عمل کننده با جریان نشت (کلید محافظ جان) و کلید قطع 2قطب دستگاه توجه کنند. همچنین باید برای هر گونه تعمیر ضروری کولرهای مورد استفاده، […]

Did You Like Our Works?

Here is your content of the callout box lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.