لوله

دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله

دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله

دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آب یا نشت یاب لوله آب چیست؟ این دستگاه صدای حاصل از جریان آب که هنگام شکستگی یا ترکیدگی لوله آب ایجاد میشود را با استفاده از گیرنده ای که روی سطح (مثلا کف حمام یا…) قرار می گیرد تشخیص داده و به ما کمک میکند که […]

Did You Like Our Works?

Here is your content of the callout box lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.